AOP (תהליכי חמצון מתקדמים) - כיצד הדבר עובד?

חברת Clean Air Israel (קלין אייר ישראל) מציעה מערכות טיהור אוויר טבעי

מערכת טיהור אוויר מבוססת על טכנולוגיית AOP- יוצרת תהליך חמצון מתקדם המספק מחמצנים בטוחים וידידותיים לבני אדם. מחמצנים אלה יעילים מאוד נגד: נגיפים, בקטריות, עובש , שמרים וריחות . לאחר 24 שעות מרגע הפעלת המערכת, קיימת הפחתה של 99% בספירה כללית .

טכנולוגיית AOP המתקדמת יעילה ביותר לשיפור איכות האוויר הפנימי ( IAQ), טכנולוגיה זו משתמשת בנורת UV פנימית וזרזים מתכתיים על מנת ליצור הידרו-פרוקסידים, יוני הידרוקסיד ויוני סופר-אוקסיד. טכנולוגיית ה- AOP אינה מזיקה לבני אדם, בעלי חיים וצמחים.

טכנולוגיית AOP המתקדמת יעיל ביותר לשיפור איכות האוויר הפנימי ( IAQ), טכנולוגיה זו משתמשת בנורת UV פנימית ו זרזים של ארבע מתכות שונות: טיטניום, כסף, רודיום ונחושת. על מנת ליצור הידרו-פרוקסידים, יוני הידרוקסיד ויוני סופר-אוקסיד אשר הופכים חזרה לחמצן ומימן במהלך התהליך.

הדבר דומה לתהליך ניקוי טבעי, שבו המחמצנים נעים ועוברים בחלל בתנועה בראונית, מתחברים למולקולות לא רצויות ומחמצנים אותם.

המחמצנים שנוצרו כוללים מימן על-חמצני (מי חמצן Hydroperoxides), יוני הידרוקסיד (Hydroxide) ויוני סופראוקסיד (Super Oxide). המחמצנים האגרסיביים, אך עם זאת הידידותיים, המשוחררים על-ידי מערכת ה- AOP אינם מזיקים לבני אדם, בעלי חיים או צמחים.

טכנולוגיית ה- AOP אינה מזיקה לבני אדם, בעלי חיים וצמחים.

הזרז הינו הרכב של ארבע מתכות שונות: טיטניום, כסף, רודיום ונחושת. תהליך החמצון נוצר באמצעות שילוב של אוויר סביבתי ומעט לחות. תהליך החמצון המתקדם מספק מחמצנים ידידותיים ההופכים חזרה לחמצן ומימן במהלך התהליך.

באמצעות המחמצנים שנוצרו על-ידי תא ה- AOP, אנו מחקים את תהליך הניקוי של הטבע. המחמצנים נעים ועוברים דרך החדר או הבית באופן עצמאי ואקראי (תנועה בראונית) ותרים אחר מולקולות אליהן יוכלו להתחבר.

חיטוי חדרים

המחמצנים נעים באופן טבעי דרך החדר (תנועה בראונית).

4 יום / 2 יום
6 שעות / 1 יום

מערכת טיהור אוויר מבוססת על טכנולוגיית AOP– יכולה לנטרל מיקרו אורגניזמים :חיידקים, נגיפים, עובש ריחות ותרכובות אורגניות נדיפות (VOC – Volatile Organic Compounds) ולהפחתם ברמה של 99% תוך 24 שעות.

דילוג לתוכן
ייעוץ בוואטסאפ