חיידקי מתג בצילוס גלוביג'י

חיידקי המתג בצילוס גלוביג'י חיים בקרקע ברחבי העולם וניתן למצוא אותם בקלות בדגימות של חלקיקי אבק הנישאים ברוח.

בצילוס גלוביג'י ידועים גם כבצילוס סבטיליס, זהו שם מודרני יותר. המכונים הלאומיים של מרכזי הבריאות לבקרת מחלות מציינים את חיידק הבצילוס גלוביג'י כאורגניזם מ"סוג 1" ("Class 1"), כלומר, הוא אינו מזיק ואינו פתוגני לבני אדם. 

החיידק ניתן לרכישה באופן מסחרי ונעשה בו שימוש במשך עשרות שנים במחקרים ביולוגיים. לבצילוס גלוביג'י יש יכולת ליצור נבג תוך-תאי הגנתי וקשיח, המאפשר לאורגניזם לעמוד בתנאי סביבה קיצוניים, דבר ההופך אותו לתחליף מושלם לבדיקת מערכות והליכים נגד בצילוס אנתרציס, חיידקי מחלת הגחלת (אנתרקס). 

לעיתים קרובות משתמשים בבצילוס גלוביג'י כחיידק גראם-חיובי שווה ערך לאשריכיה קולי (אי קולי), חיידק מקל גראם-שלילי הנחקר באופן נרחב.

מקור:

המרכז לבקרה ומניעת מחלות (CDC) והמעבדה הלאומית לוס אלאמוס

נבדק על-ידי:

אוניברסיטת מדינת קנזס – שיעור אבטול 99+%.

דילוג לתוכן
ייעוץ בוואטסאפ