זני חיידקי מתג בצילוס

בצילוס סראוס הוא חיידק גראם-חיובי אווירני (אירובי) פקולטטיבי (לא כפוי) היוצר נבגים, אשר תאיו הינם בעלי צורת מקל ארוך ונבגיו אינם מנפחים את המנבג (ספורנגיום – האיבר בו הנבגים נוצרים).

תכונות אלה ואחרות, כולל מאפיינים ביוכימיים, משמשים כדי להבדיל ולאשר את נוכחותו של חיידק הבצילוס סראוס, למרות שתכונות אלו משותפות גם לווריאציות של בצילוס סראוס כמו מיקואידס, בצילוס טורינגיאנסיס ובצילוס אנתרציס, חיידקי מחלת הגחלת (אנתרקס).

 הרעלת מזון בשל בצילוס סראוס הינה התיאור הכללי, למרות ששני סוגים מוכרים של המחלה נגרמים על-ידי שני סוגי מטבוליטים מובחנים. ניתן להאמין שכל האנשים רגישים להרעלת מזון בשל בצילוס סראוס.

מקור:

מנהל המזון והתרופות של ארה"ב

נבדק על-ידי:

אוניברסיטת מדינת קנזס – שיעור אבטול 99+%.

דילוג לתוכן
ייעוץ בוואטסאפ