MICROCON® 675

מערכת טיהור האוויר Microcon® 675 בעלת מסנן HEPA1 המיועדת לכלל הבית, מותקנת בקלות במערכת ה- HVAC2 או מערכת טיפול האוויר הביתית שלך, על-מנת לספק הפחתה של 99.97% מכמות החלקיקים הנישאים באוויר ללא פגיעה בזרימת האוויר, בלחץ הסטטי או בדירוג היחידה. 

מערכת טיהור אוויר שקטה במיוחד זו הינה יעילה מאד בסילוק אבק, קשקשי חיות מחמד, אבקנים ותרכובות אורגניות נדיפות (VOC – Volatile Organic Compounds). יחידה זו מומלצת עבור שטחים שגודלם עד 5,000 רגל רבוע (כ- 464.5 מטר רבוע).

מפרט מוצר:

פתרונות איכות אוויר

דילוג לתוכן
ייעוץ בוואטסאפ